Å jobbe som programmerer

Å jobbe som programmerer er på mange måter den mest fleksible jobben man kan ha i dagens samfunn. Som regel kan man jobbe hvor man selv ønsker, så lenge man har med seg en datamaskin med nødvendig programvare. Dette skiller det å være programmerer fra mange av de tradisjonelle yrkene, som for eksempel bilmekaniker. Bilmekaniker- og programmeringsyrket kan likevel til en grad sammenlignes ved at det å være programmerer er som å skifte coilovers online, istedenfor i virkeligheten som bilmekanikere gjør. I tillegg vil man som programmerer kunne oppleve å være sin egen sjef, og dermed også nyte fleksibiliteten det gir. Man kan selv bestemme hva man vil arbeide med, og dra prosjektet i den retningen man ønsker. Å jobbe som programmerer kan sies å være et fremtidsrettet yrke, hvor man kan jobbe så mye eller så lite man vil – det finnes heller ingen grenser på hva man kan gjøre!

Skriver kode på Mac

(Visited 1 times, 1 visits today)