Historien bak PHP

Hva er så PHP? PHP er et programmeringsspråk, som i første omgang ble utviklet for å designe dynamiske websider. Det vil si levende sider, som kan interagere med leseren. Kodespråket er en åpen kildekode, som vi på engelsk kaller «open source». PHP har sin historie fra 1995, da en Rasmus Lerdorf ønsket å utvikle et verktøy som kunne telle antall besøkende på hans nettpubliserte CV. Det ene ledet til det andre, og sluttproduktet ble PHP1 – Personal Homepage Tools.

PHP1 videreutviklet seg til PHP2, som også kunne samhandle med databaser. Men PHP2 var allikevel ganske begrenset i funksjonalitet, og ble videreutviklet enda mer. Gutmans og Suraski skrev om PHP helt fra bunnen av, og språket ble mye mer funksjonelt og raskere. De endret navnet til Hypertext Preprocessor.

Det tok ikke lang tid før PHP3 spredte seg om ild i tørt gress, og ble raskt en standard å finne på de fleste webservere. I Mai i år 2000 kom PHP4, som fikk tilnavnet Zend Engine. PHP4 kom med stadig nye versjoner, og den siste, PHP 4.4.9 kom i August 2008. Men selv om PHP4 stadig kom med nye versjoner fram til i 2008, så kom det en ny utgave av programmeringsspråket, nemlig PHP5 allerede i 2004. Som en liten digresjon kan jeg jo si at jeg begynte min vandring i dette weblandskapet i år 2000, altså rundt om den tiden da PHP4 ble sluppet.

Fordelene ved PHP5 var at den hadde bedre støtte for noe vi kaller for objektorientert programmering – OOP, som faktisk er utviklet av to nordmenn, og som er noe de fleste programmeringsspråk i dag benytter seg av. I tillegg var det bedre støtte for SimpleXML, som er en videreutvikling av HTML. Kommunikasjon og grensesnitt for databaser samt forbedringer i forhold til minne, er alle elementer ved de ulike versjonene til PHP5.

I dag snakker vi om PHP 7.0.0 RC7. Det får jeg ta for meg i et eget innlegg på et senere tidspunkt J

Historien bak PHP

Historien bak PHP

(Visited 173 times, 1 visits today)