Historien om Borland, Delphi og CodeGear

Det finnes et stort fellesskap av programmerere som bruker Delphi, Interbase, C++Builder og C#Builder. Vi som kan treffes fra tid til annen, men i all hovedsak så har vi et stort forum på nettet der vi deler erfaringer, utfordringer, tanker og ideer. Vi er faktisk 234 Delphi-programmerere i vår Delphi klubb.

Delphi er et slags verktøy. På engelsk heter det IDE – Integrated Development Enviroment. På norsk sier vi programvareutviklingsmiljø, selv om vi egentlig veldig sjelden kaller noen av disse ord og uttrykk for sine norske oversettelser. Når vi snakker om Delphi, så vet alle i miljøet hva dette er, og vi sier IDE, ikke programvareutviklingsmiljø J

Delphi bygger på programmeringsspråket Pascal. Object Pascal ble tilpasset for å kunne brukes sammen med Windows, og ble kalt Object Pascal for Windows. Etter hvert ble dette til å hete Delphi. I dag generere Delphi også applikasjoner for andre plattformer enn Windows.

Delphi ble utviklet av Borland, som utviklet både IDE og database produkter. Avdelingene for disse utviklerverktøyene gikk sammen og dannet en ny avdeling, som de kalte CodeGear. Borland solgte CodeGear til Embarcadero Technologies i 2008. CodeGear alene hadde i 2006 salg på hele 75,7 millioner US$. Det sier noe om populariteten til CodeGear. De stod for hele 25% av den totale inntekten til Borland i 2006, men allikevel bestemte de seg for å videreselge denne avdelingen, noe jeg aldri tror jeg selv engang ville vurdert å gjøre.

Produktene som hører til CodeGear er blant annet Delphi for PHP, C++Builder og JBuilder. Delphi for PHP er et utviklerverktøy som gjør det mye enklere å lage webapplikasjoner som er basert på PHP.

Er du enda mer nysgjerrig på hva dette er, og hvordan det kan se ut i virkeligheten, så ta en titt på denne videoen

(Visited 167 times, 1 visits today)