Hvordan kan skolen henge med i den digitale utviklingen?

Skolen i Norge ligger, i forhold til mange andre land, langt fremme på bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen. Dette er vel og bra, men å kunne bruke et digitalt verktøy er ikke det samme som å henge med i den digitale utviklingen. En må også lære hvordan programmer og digitale hjelpemidler fungerer. Her kommer den norske skolen til kort. Det er flere årsaker til dette, og en kan ikke klandre skolene alene for mangelen. Årsaksforholdet er en miks av økonomi, mangel på kvalifiserte lærere innenfor det digitale og tidsproblematikk. Vil man henge med på utviklingen må skolene få ressurser og fagplaner tilpasset til dette. Samtidig må blant annet programmering komme på banen som fag. Dette krever også en storstilt satsing på lærekrefter med riktig kompetanse. Til tross for svikten på dette området ser en stadig lyspunkt. Et av disse er at skoler i Oslo får programmering som valgfag. Løsninger som dette kan være med på å få en bredere kompetanse og interesse for programmering, også som skolefag.

(Visited 69 times, 1 visits today)